Το Aptaliko Records αναμεταδίδει ζωντανά αφιερώματα με ακούσματα από την εποχή του γραμμοφώνου και των 78 στρόφων. Τραγούδια από διάφορα είδη της εποχής σε θεματικές ενότητες και με δημοσίας χρήσης πνευματικών δικαιωμάτων (creative common).

Παρουσιάζει ο συλλέκτης ερευνητής Χρήστος Φαναρίτης.

FacebookInstagramYouTube

Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού 2020

Μέρος της δράσης αυτής, επιχορηγήθηκε βάσει της απόφασης ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/ΔΕΦΔΑΧΤΠ/ΤΠΕΛΦ 556445/51923/35397/5174/4072/19.10.2020 υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ΑΔΑ: ΨΛ864653Π4-ΔΟ8.