Ψηφιοποιημένες συλλογές

δίσκων γραμμοφώνου 78 στροφών

Στόχος του έργου είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός ιδιωτικών συλλογών που περιλαμβάνουν δίσκους γραμμοφώνου 78 στροφών κ.α., από συλλέκτες που αδυνατούν να διαφυλάξουν και να συντηρήσουν τις συλλογές τους οι ίδιοι. Εκτός της φυσικής έκθεσης όπως παραδοσιακά συνηθίζεται, θα αναπτυχθεί ψηφιακά μέσω της δημιουργίας ερμηνευτικών εργαλείων-μέσων, πολύ-θεματικών δράσεων, παρουσιάσεων αλλά και ψηφιακών εφαρμογών, να δημιουργηθεί ένα υγιές και βιώσιμο μοντέλο διατήρησης και διάδοσης ανωνύμων και επώνυμων συνθέσεων ελεύθερων πνευματικών δικαιωμάτων, όπως και παραγωγή-διάθεση Public Domain ψηφιακών εγγράφων, μέσω του διαδικτύου και πολυμέσων (διαδικτυακό ραδιόφωνο κ.α.).

Διαβάστε περισσότερα...

Φωτογραφία από την έκθεσης της συλλογής γραμμοφώνων Χρήστου Φαναριτή

Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού 2020

Μέρος της δράσης αυτής, επιχορηγήθηκε βάσει της απόφασης ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/ΔΕΦΔΑΧΤΠ/ΤΠΕΛΦ 556445/51923/35397/5174/4072/19.10.2020 υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ΑΔΑ: ΨΛ864653Π4-ΔΟ8.